ZÁKLADNÍ INFORMACE

Domov pro seniory Jitřenka je pobytové zařízení, které poskytuje klientům sociální i zdravotní služby nepřetržitě, tj. 24 denně. Domov Jitřenka je součástí organizace Sociální služby Města Opočna - příspěvkové organizace Města Opočna.

Služba je poskytována v objektu postaveném v r.2001 na adrese Tyršova 683, Opočno.

Kapacita domova je  35 lůžek v celoročním pobytu. Objekt se nachází ve vilkové části obce, v sousedství domu s pečovatelskou službou,  s výhledem na Orlické hory. 

Budova je bezbariérová, s lůžkovým výtahem. Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích (malé a velké dvojlůžkové pokoje s vlastním  sociálním zařízením. Společně užívané prostory jsou: jídelny se společenskými místnostmi (na každém patře), kavárna na kulturní akce. Ostatní provozní místnosti objektu jsou: kuchyňka pro příjem jídla, ošetřovna, sesterna, prádelna, kanceláře, sušárna, sklady, garáž. Klientům je k dispozici pergola na venkovní posezení, kouření je dovoleno pouze ve vyhrazených venkovních prostorách .

Ve městě nefunguje hromadná doprava, na náměstí je to cca 8-10 minut pěšky, do nejbližšího obchodu cca 5 minut pěšky. V přízemí objektu se nachází kadeřnictví, kam se mohou klienti domova objednávat.

 

 

Posláním domova Jitřenka je poskytnout klientům zde ubytovaným takovou dopomoc, která jim umožňuje zachovat si co nejpřirozenější  způsob života, usiluje o zachování vazeb mezi nimi a jejich rodinami a přáteli a přitom respektuje jejich lidskou důstojnost a samostatnost. Cílem poskytovaných služeb je:

·     poskytovat základní činnosti při péči o osobu klienta dle rozsahu Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., a dalších činnosti, podporující udržení stávajících fyzických, psychických a sociálních schopností klientů. To vše  při respektování autonomie a důstojnosti klientů a při respektování individuality klienta

·     podporovat v maximální možné míře přirozený způsob života s dostatečnou mírou soukromí (jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím)

·     umožnit zachování rodinných a přátelských vztahů a dalších sociálních vazeb ze života klienta před nástupem do domova

·     zprostředkovat dostupnost veřejných služeb – kadeřnictví, holič, pedikúra, fotograf, pojízdné prodejny…

                                                

 

 KOMU NABÍZÍME SLUŽBY

Službu nabízíme seniorům a osobám od 55 let věku z Opočna a spádových obcí, popř. osobám, které mají k Opočnu nějaké vazby (např. z tohoto regionu pocházejí, mají zde příbuzné nebo jsou s tímto regionem jinak spjati), nemají dostatek fyzických a psychických sil a mají sníženou soběstačnost v takové míře, která jim brání přes veškerou podporu rodiny a terénních služeb žít bezpečně v domácím prostředí. Nabízíme celoroční čtyřiadvaceti hodinovou zdravotní a sociální péči.

Kapacita  poskytovaných služeb činí 35 lůžek.

 

KOMU NEMŮŽEME POSKYTOVAT SLUŽBU

a) osobám, které nespadají do výše uvedeného okruhu osob, kterým služby poskytujeme

b) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (§ 36 prováděcí vyhlášky 505/2006  k ZSS 108/2006 Sb.),

c) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo by chování osoby z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (§ 36 prováděcí vyhlášky 505/2006  k ZSS 108/2006 Sb.),

d) osoba náleží  do cílové skupiny, spadající pod domovy se zvláštním režimem (např. osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a vyžadují speciální péči uzpůsobenou jejich specifickým potřebám, zejména osoby vyžadující pobyt na uzavřeném oddělení

e) mezi osobou  a poskytovatelem služby je jazyková bariéra (tj. zájemce o službu hovoří výhradně cizím jazykem než česky a slovensky).

 

Služba je poskytována na základě následujících principů:

·          snažíme se služby přizpůsobit potřebám našich klientů (individuální přístup)

·          snažíme se klienty vést k vlastnímu plánování svého života

·          podporujeme zachování dosavadních rodinných a společenských vztahů (kontinuální návštěvy, nabídka účasti rodinných příslušníků a přátel klientů na společných akcích domova)

·          nabízíme zapojení blízkých osob do procesu poskytovaných služeb

·          naše služby jsou poskytovány odborníky, ale zároveň požadujeme po pracovnících vysokou míru empatie.

 

Našimi silnými stránkami je skutečnost, že jsme schopni nabídnout:

-domov pro seniory rodinného typu (kapacita 35 lůžek)

-moderní objekt, plně bezbariérový v čistém prostředí

-možnost ubytování na jednolůžkových, maximálně dvojlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a balkonem

-klidné prostředí mimo hlavní silnici ve  vilkové čtvrti, příroda v okolí s výhledem na Orlické hory

-dostupnost veřejných služeb ve vzdálenosti do 2 km od domova

-pravidelná lékařská péče smluvního lékaře

-zprostředkování veřejných služeb pro klienty, kteří mají problémy s pohyblivostí prostřednictvím pojízdné prodejny s potravinami, oblečením, docházka pedikérky a kadeřnice

 

 

Co nemůžeme nabídnout:

-         jídla z vlastní kuchyně a speciální stravu – např.košer, vegetariánskou, bezlepkovou apod. (jsme závislí na dodavateli stravy mimo objekt domova)

-         rehabilitační péči registrovaného fyzioterapeuta

-         kantýnu v objektu domova

-         službu osobního asistenta (tj. zaměstnance, který by o jediného klienta pečoval celý den –  v domově vždy 1 zaměstnanec pečuje o několik klientů).

-         nemůžeme zajistit prostředí bez PŘIMĚŘENÉHO RIZIKA (např. klientovi ponecháváme právo na volný pohyb, který je přirozenou potřebou každého z nás. Nemůžeme však vyloučit, že klient např. upadne). Nemáme žádné uzavřené oddělení- jsme OTEVŘENÝM zařízením, kde se klienti mohou volně pohybovat i ve venkovních prostorách.

 

 

 

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

·        ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Na sociální pracovnici se může obrátit nejen klient, ale i jakýkoli občan zejména v těchto oblastech:

·        Pokud se domnívá, že jeho situaci či situaci někoho blízkého pomůže vyřešit sociální služba, ale neví jaká konkrétně a co vše je potřeba udělat a vědět

·        Potřebuje  poradit,  na jaké sociální dávky by mohl mít nárok a kde o ně lze žádat ( příspěvek na péči o osobu blízkou)

·        Pokud pečuje o svého blízkého a zajímá ho, může –li obdržet nějakou podporu, pomoc.

Pokud nebudeme znát odpověď na otázky okamžitě, budeme se je snažit nalézt v co nejkratší době.

·        POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ A VYBAVENÍ POKOJŮ

Našim klientům poskytujeme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích v třípatrové budově. Kromě jednoho pokoje mají všechny balkon. Balkony jsou také u jídelen a společenských místnostech 1. a 2. patra. Budova je bezbariérová, klienti mají k dispozici výtah, který jsou schopni si sami obsluhovat a tím se samostatně pohodlně pohybovat po celém objektu; taktéž pro pobyt venku jsou k dispozici bezbariérové elektronické dveře. Pokud klient není schopen samostatného pohybu, na požádání ho personál zaveze na určené místo. V letních měsících se personál snaží o co nejdelší pobyt klientů venku. Kolem budovy je dostatek laviček, v zahradě objektu stojí dřevěná pergola taktéž s lavičkami. U klientů upoutaných na lůžko, které  není možné ze zdravotních důvodů přemístit  mimo lůžko,  se personál snaží co nejvíce otevírat okna a balkonové dveře. Vzhledem k šířce dveří není možné s postelí klienta vyjet na chodbu a následně do výtahu. Chodby domova jsou po celou noc nouzově osvětleny z důvodu bezpečí a jistoty. Na chodbách je zabudován kamerový systém (nenahrává se, aktuálně se promítá na sesternu), který slouží k ochraně majetku Domova a k bezpečnému pohybu klientů po společných chodbách. Klienti mají možnost mít k dispozici vlastní klíč od pokoje a vlastní poštovní schránku.

Jednolůžkový  pokoj

je vybaven malou předsíňkou s věšákovou stěnou a vestavěnou skříní s nástavcem, koupelnou s bezbariérovým sprchovým koutem se sedátkem,    WC s úchytnými madly a tlačítkem signalizace pro zavolání personálu v případě potřeby, umývadlem a poličkou na drogistické potřeby a zrcadlem. K  pokoji  náleží   balkon (kromě jednoho pokoje, kde balkon chybí). Balkon si  může  klient za pomoci rodiny vybavit vlastním letním nábytkem, květinami apod. Pokoj je vybaven přípojkou na televizi, k dispozici jsou všechny programy běžně dostupné na pozemních anténách.  U  lůžka je  k dispozici komunikační systém sestra-pacient  (systém k přivolání pomoci). V případě potřeby je lůžko opatřeno antidekubitní matrací. Dále je  pokoj vybaven menší kuchyňskou linkou se dřezem a tekoucí vodou, jídelním stolkem se židlí, sestavou nábytku:  šatní skříň, dělená uzamykatelná policová skříňka, police na televizi, noční a konferenční stolek,  polohovací křeslo. Dle potřeby si může klient sestavu nábytku   pozměnit. Vstupní dveře do pokoje jsou opatřeny bezpečnostním  zamykacím systémem (systém, který umož ňuje klientovi zamknout si pokoj, ale zároveň v případě nouze umožní vstup pracovníků ke klientovi).                                         

 

 

 

 

Dvoulůžkový pokoj menší

je vybaven malou předsíňkou s věšákovou stěnou a dvěma vestavěnými skříněmi s nástavcem, koupelnou s bezbariérovým sprchovým koutem se sedátkem,    WC s úchytnými madly a tlačítkem signalizace pro zavolání personálu v případě potřeby, umývadlem a dvěma poličkami na drogistické potřeby a zrcadlem. K pokoji  náleží   vždy balkon. Ten si mohou  klienti za pomoci rodiny vybavit letním nábytkem, květinami apod. Pokoj je vybaven přípojkou na televizi, k dispozici jsou všechny programy běžně dostupné na pozemních anténách.  U jednoho lůžka je  k dispozici komunikační systém sestra-pacient  (systém k přivolání pomoci). U druhého lůžka má klient k dispozici rovněž signalizační zvonek. V případě potřeby jsou lůžka opatřena antidekubitními matracemi. Dále je  v pokoji sestava nábytku: šatní skříň, dělená uzamykatelná policová skříňka, uzamykatelná policová skříňka, police na televizi, noční a konferenční stolky s polohovacími křesly, pokud klienti potřebují, mají u lůžka pojízdný jídelní stolek. Dle potřeby si klienti mohou sestavu nábytku  pozměnit. Vstupní dveře do pokoje jsou opatřeny bezpečnostním  zamykacím systémem (systém, který umožňuje  klientovi zamknout si pokoj, ale zároveň v případě nouze umožní vstup pracovníků ke klientovi).  

Na dvoulůžkových pokojích je potřeba ke společnému soužití domluva spolubydlících, např. k sledování televizních programů. Pokud se klienti nedomluví, mohou si dát dvě televize vedle sebe a používat sluchátka. Pokud se na těchto pokojích provádějí nějaké ošetřovatelské úkony, používají se k ochraně soukromí paravány nebo závěsy u lůžka.

 

Dvoulůžkový pokoj větší

Dvoulůžkový pokoj větší je vybaven větší  předsíňkou s věšákovou stěnou a velkou vestavěnou skříní s nástavcem, koupelnou s bezbariérovým sprchovým koutem se sedátkem,    WC s úchytnými madly a tlačítkem signalizace pro zavolání personálu v případě potřeby, umývadlem a dvěma poličkami na drogistické potřeby a zrcadlem. Další část pokoje je vybavena malou kuchyňkou  s  kuchyňskou linkou, jídelním stolkem a dvěma židlemi. K pokoji náleží  vždy balkon, který si mohou  klienti za pomoci rodiny vybavit letním nábytkem, květinami apod. Pokoj je vybaven přípojkou na televizi, k dispozici jsou všechny programy běžně dostupné na pozemních anténách.  U jednoho lůžka  je  k dispozici komunikační systém sestra-pacient  (systém k přivolání pomoci). U druhého lůžka má klient k dispozici signalizační zvonek. V případě potřeby jsou lůžka opatřena antidekubitními matracemi. Dále je  v pokoji sestava nábytku- 2 šatní skříně, 2 dělené uzamykatelné policové skříňky, police na televizi, noční a konferenční stolky s polohovacími křesly, pokud klienti potřebují, mají u lůžka pojízdný jídelní stolek. Nad lůžky visí odkládací poličky s lampičkami. Dle potřeby si klienti mohou  sestavu  nábytku   pozměnit. Vstupní dveře do pokoje jsou  opatřeny  bezpečnostním zamykacím systémem (systém, který umožňuje  klientovi zamknout si pokoj, ale zároveň v případě nouze umožní vstup pracovníků ke klientovi).  

 

Ubytování si klient hradí ze svého příjmu. Cena za ubytování zahrnuje údržbu, úklid, topení, spotřebu teplé a studené vody, elektřinu, praní, žehlení a drobné opravy ložního, osobního prádla a ošacení.

 

Praní osobního prádla klientů

zajišťuje organizace ve vlastní prádelně. Prádlo musí být  označené přiděleným číslem klienta a to tak, aby číslo nebylo při běžném nošení viditelné. Označení zajišťuje klient nebo jeho rodina, pokud není před nástupem do domova individuálně dohodnuto jinak. Organizace nezajišťuje chemické čistění ošacení. Opravy prádla se provádí pouze drobné (např. přišití knoflíku, zašití malé dírky apod.),  větší opravy (např. všití zipu, zkrácení kalhot apod.) si klient může objednat u soukromé švadleny na jeho  vlastní náklady. Všechno vyprané  oblečení je klientům dopraveno přímo na pokoj pracovnicí naší prádelny. Ta klientům prádlo uloží do skříní, pokud nejsou schopni si je uložit sami.

Klient si může sjednat jako individuální fakultativní službu praní osobního prádla v malokapacitní pračce. Sušení většího množství osobního prádla (více jak 5 ks) je možné pouze na balkonech na vlastních sušácích klienta, nebo na sušárně domova.

Pracovní doba prádelny: pracovní dny 6,00-14,30 hod. (polední přestávka ½ hod.). Pracovní doba prádelny může být kratší v době čerpání dovolené pradleny.

ČASOVÁ FREKVENCE PRANÍ

Sběr prádla k praní a opravě je zajišťován pracovníky ve službě

pondělí - neděle

denně dle potřeby

Praní osobního prádla klientů

pondělí - pátek

V uvedené dny v pracovní době prádelny od 6,00-14,30 hod.

Výdej osobního prádla klientů

pondělí - pátek

max. do 5  prac.  dnů od přijetí prádla do prádelny,

v uvedené dny v pracovní době prádelny od 6,00-14,30 hod.

Převlékání a praní ložního prádla

1 x měsíčně minimálně

Nejméně 1x za měsíc, dle potřeby častěji

Praní záclon, závěsů

2x ročně

Nejméně 2 x ročně, v případě potřeby častěji

Praní dalšího provozního  prádla organizace

pondělí - pátek

v uvedené dny v pracovní době prádelny od 6,00-14,30 hod.

Drobné opravy osobního prádla klientů

pondělí-pátek

do dvou týdnů návrat ke klientovi

Žehlení prádla klientů

pondělí - pátek

V uvedené dny v pracovní době prádelny od 6,00-14,30

 

Sušárna domova slouží v zimním období, v létě se suší prádlo venku na zahradě

Prádlo se v žehlírně třídí,

 je nutné označení.

 

Úklid pokojů klientů a provozních místností objektu

zajišťuje organizace vlastními dvěma pracovnicemi. Nezbytné úkony úklidu o víkendech, svátcích apod. zajišťují pracovníci v přímé obslužné péči.

Pracovní doba pracovnic úklidu: pracovní dny 6,00-14,30 hod. (polední přestávka ½ hod.). Pracovní doba  může být kratší v době čerpání dovolené pradleny, stálých pracovnic úklidu, svátků.

ČASOVÁ FREKVENCE ÚKLIDU

Úklid podlahy na pokojích, vynesení odpadkových košů, mytí WC a umývadla, dezinfekce klik u dveří

pondělí - pátek

1x denně, dále dle potřeby

Omytí jídelních stolů a stolků k lůžku

pondělí - neděle

po každém jídle, dále dle potřeby

Omytí vrchních povrchů skříněk na pokojích, utření prachu u televize, luxování pavučin

pondělí - pátek

1x týdně, dále dle potřeby

Mytí a dezinfekce lůžka

pondělí - pátek

Vždy při povlékání

Mytí oken, žaluzií, lustrů a omývání nábytku

pondělí- pátek

2x ročně

 

 

·       

  POSKYTNUTÍ STRAVY

Domov nemá vlastní kuchyň a veškerá strava je dodávána ze školní jídelny firmy  Sodexa z Dobrušky. Firma Sodexo sestavuje jídelníček ve spolupráci s  nutričním terapeutem. Poskytujeme celodenní stravování: snídani, oběd, večeři a jednu svačinu. Ve všední dny a mimo školní prázdniny  a svátky si klienti vybírají ze dvou jídel k obědu. 2x týdně je podávána teplá večeře. Diabetikům na inzulínu je podávána i druhá večeře. V domově je klientům na každém patře ve  společné jídelně k dispozici   lednice, mikrovlnná trouba a varná konvice.

Strava se podává převážně  v jídelně.  U klientů upoutaných trvale na lůžko se servíruje na jídelní stolky u lůžka a klientům je podávána personálem.  Klientům, kteří se z momentálních zdravotních důvodů nemohou dostavit do jídelny nebo si přejí jíst v soukromí, se strava může podávat na jejich pokojích, kde mají k dispozici jídelní stolky.

 Strava odpovídá potřebám dietního stravování (diabetická, žlučníková, neslaná) a je individuálně upravená dle potřeb klientů (mletá, mixovaná). Nejsme schopni zajistit speciální stravu např. bezlepkovou, vegetariánskou, košer apod. V případě, že se klient stravuje  pomocí  výživové sondy (PEG),  za stravu neplatí (náklady na tento způsob stravování hradí na předpis odborného lékaře zdravotní pojišťovna). Dle potřeb klienta zajistíme doplňkovou stravu v podobě nutričních přípravků (hradí si klient sám nebo s přispěním zdravotní pojišťovny).

Klientům   jezdíme  minimálně 3x měsíčně nakupovat do místních obchodů, kde si mohou nechat dokoupit mléčné výrobky, zeleninu, sušenky apod. Kromě toho přijíždí 3x týdně do domova pojízdná prodejna s potravinami, kde si mohou klienti sami nakoupit potraviny. Těm, kteří k prodejně ze zdravotních důvodů  nedojdou,  nakoupí pověřený personál.

Důležitý je pitný režim. V jídelnách je celý den k dispozici termos s čajem. Klienti upoutaní na lůžko mají termosky s čajem u lůžka. Pokud chtějí svůj čaj, např. bylinkový, personál jej po domluvě s klientem připraví (je to zaznamenané v individuálním plánu klienta a klient si čaj  nakupuje sám). Taktéž kávu klienti pijí individuálně vlastní, personál ji klientům uvaří na požádání (čas je zaznamenán v individuálním plánu klienta).

Pokud klientům přinesou příbuzní nějakou stravu na přilepšení, mohou mu ji přihřát v mikrovlnné troubě. Pokud si ji chce klient nechat na později, personál ji pak klientovi ohřeje. Klientům je doporučeno uchovávat nesnědenou stravu v lednicích.

 

snídaně

oběd

svačina

večeře

II. večeře

Strava normální a dietní strava (diabetická, žlučníková, neslaná)

7:30

– 8:30 hod.

11:30

– 12:30 hod.

14:30 hod.

17:00 – 17:30 hod.

19:00 hod. (pouze diabetici na inzulínu)

Tekutiny dle aktuálního jídelníčku (čaj je klientům k dispozici na jídelnách po celý den)

7:30

– 8:30 hod.

11:30

– 12:30 hod.

 

17:00

– 17:30 hod.

 

Pokud si chtějí příbuzní při návštěvách také uvařit kávu nebo ohřát jídlo, mohou použít klientskou jídelnu. K dispozici je mikrovlnná trouba a varná konvice. Jídelny na všech patrech jsou obdobné. Využívání jídelen příbuznými a návštěvami  není možné v době vydávání stravy klientům (snídaně, obědy, večeře).

 

PODPORA-POMOC-PÉČE

U všech činností platí, že podpora, pomoc a péče jsou klientům poskytovány s ohledem na jejich schopnosti, možnosti a dovednosti. Klientovi personál pomáhá pouze v tom, co sám nezvládá. Aktivně se také na péči o klienta může podílet jeho rodina, osoby blízké, pokud s tím klient souhlasí (např. dcera může tatínkovi pomoci s podáváním stravy nebo třeba s koupelí)

 

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

Tato pomoc je vždy individuální a v maximální možné míře respektuje aktuální potřeby a zvyklosti klienta.

 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

v  Klientovi, který potřebuje pomoc, personál pomáhá s výběrem oblečení, správným vrstvením, pomáhá klientovi v zachování stávajících schopností při oblékání

v  Klientovi, který potřebuje péči, personál zajistí oblékání, svlékání a převlékání.

ČASOVÁ FREKVENCE

Klienti, kteří jsou schopni sami se obléknout a svléknout

 

klient si volí čas a frekvenci úkonu sám

Klienti, kteří potřebují dohled a podporu při oblékání a svlékání

pondělí – neděle, pomoc v potřebném rozsahu je zajištěna ošetřujícím personálem orientačně mezi 6,00 -7, 30 hod. a 18,00-22,00 hod.

2 x denně, doporučená doba úkonu 10 min. a  dle potřeby častěji

Klienti, kteří jsou plně závislí na pomoci druhé osoby

pondělí – neděle, pomoc v plném rozsahu je zajištěna ošetřujícím personálem orientačně mezi  6,00-7,30 hod. a 18,00-22,00 hod.

2 x denně, doporučená doba úkonu 10 min. a dle potřeby častěji

 

 

 

 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Klientovi, který potřebuje pomoc nebo péči, personál pomůže s přesunem na vozík, postel, křeslo apod. Personál používá pomůcky, které jsou bezpečné pro klienta i pracovníka ( zvedák, přesouvací pomůcky).

 

Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh

Využíváme různé vhodné pomůcky, jako jsou zvedáky, polohovací pomůcky, antidekubitní matrace apod.

ČASOVÁ FREKVENCE

Klienti, kteří jsou schopni sami vstávat a uléhat

 

klient si volí čas a frekvenci úkonu sám

 

Klienti, kteří potřebují dohled a podporu při vstávání, uléháni či změny polohy v lůžku

pondělí – neděle, pomoc v potřebném rozsahu je zajištěna ošetřujícím personálem             6,00-7,30  a 18,00-22,00 hod.

3 x denně, doporučená doba úkonu  5 min., dále dle potřeby

Klienti, kteří jsou plně závislí na pomoci druhé osoby a nemohou ani s podporou vstávání a uléhání zvládnout

pondělí – neděle, pomoc v plném rozsahu je zajištěna ošetřujícím personálem                                                                 

Individuálně dle aktuálního zdravotního stavu klienta

 

Pomoc při podávání jídla a tekutin

Využíváme různé vhodné pomůcky, jako jsou např. pohárky na pití s pítkem, upravené lžíce, talíře apod. Stravu vhodně upravujeme dle potřeb klienta (mletí, mixování).

 

ČASOVÁ FREKVENCE

Klienti, kteří jsou schopni sami se najíst a napít

 

Klient si volí čas a frekvenci v rozmezí výdejní doby jídel

klienti, kteří potřebují pomoc, dohled a podporu např. při nakrájení jídla, ale nají se sami

pondělí – neděle, pomoc v potřebném rozsahu je zajištěna ošetřujícím personálem

4 x denně (5 x denně diabetikům), doporučená doba úkonu  5min u klienta-  v období  podávání stravy

klienti, kteří jsou plně závislí na pomoci druhé osoby a nemohou se ani s podporou sami najíst a napít

pondělí – neděle, pomoc v plném rozsahu je zajištěna ošetřujícím personálem

4 x denně (5 x denně diabetikům na inzulínu), doporučená doba úkonu 20min u klienta- dle frekvence vydávání stravy

 

Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru budovy

V tomto případě jde o slovní nasměrování nebo osobní doprovod, opakování a nácvik důležitých tras např. kudy se dostat do jídelny, na WC, jak obsluhovat a jezdit výtahem apod. Domov pro seniory klientům poskytuje zapůjčení chodítek, invalidních vozíků, holí apod. Jednotlivá patra jsou barevně vymalována pro lepší orientaci a označena symboly pro snazší orientaci na patrech, ve výtahu a na orientační tabuli v přízemí. Někteří klienti si mohou označit dveře vlastním symbolem pro snadnější orientaci. Chodby jsou osvíceny celodenním svícením.

 

 

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU

 

Tato pomoc je vždy individuální a v maximální možné míře respektuje aktuální potřeby a zvyklosti klienta.

 

Pomoc při úkonech osobní hygieny

V našem zařízení má každý klient (kromě jednoho pokoje na 3.patře, kde je u sprchového koutu schůdek)  k dispozici bezbariérový sprchový kout s výklopným sedátkem a madly. V případě, že zdravotní stav klienta neumožňuje využít k hygieně sprchový kout, zajistí tyto úkony ošetřující personál přímo na lůžku, kdy nedílnou součástí je péče o pokožku, ústní dutinu, vlasy (pouze základní umytí a vysušení, odbornější kadeřnické služby si klient hradí z vlastních zdrojů a provádí externí pracovnice po domluvě) a nehty (kromě odborné pedikúry, tu si klient hradí z vlastních zdrojů a zajišťuje ji externí pracovnice po objednání  poskytovatelem). Hygienické pomůcky má každý  klient  vlastní (mýdlo, šampon, kartáček na zuby, ručník, hřeben apod.) Speciální kosmetiku potřebnou zejména u klientů upoutaných na lůžko může pomoci zajistit poskytovatel a klient si ji hradí ze svých zdrojů. Vyškolení pracovníci využívají prvky bazální stimulace při každodenní péči o klienty závislé na péči.

 

 

Koupelna na klientském pokoji

 

ČASOVÁ FREKVENCE ranní a večerní hygiena

Klienti, kteří jsou schopni provést osobní hygienu sami a potřebují pouze podporu (lze domluvit dohled pracovníka)

pondělí-neděle

Klient si volí čas a frekvenci úkonu sám, využívá koupelnu svého pokoje

Klienti, kteří potřebují pomoc a podporu při úkonech osobní hygieny

pondělí – neděle, pomoc v potřebném rozsahu je zajištěna ošetřujícím personálem- umytí obličeje, rukou, dutina ústní, úprava vlasů, očistění intimních míst., pomoc při výměně hygienických pomůcek.

2 x denně, doporučená doba úkonu 10 min.

Od 6,00 -7,30 hod a od 18,00-22,00 hod.

Klienti, kteří jsou plně závislí na pomoci druhé osoby a nemohou ani s podporou osobní hygienu provést

pondělí – neděle, pomoc v plném rozsahu je zajištěna ošetřujícím personálem-umytí obličeje, rukou, dutina ústní, úprava vlasů, očistění intimních míst, výměna hygienických pomůcek.

2 x denně, doporučená doba úkonu 20 min.

Od 6,00-7,30 hod. a

od 18,00 -22,00 h

 

 

ČASOVÁ FREKVENCE (celková koupel,  mytí vlasů, péče o vousy apod.)

Klienti, kteří jsou schopni provést osobní hygienu sami

Denně neomezeně

Klient si volí čas a frekvenci úkonu sám, využívá koupelnu svého pokoje

Klienti, kteří jsou částečně nebo plně závislí na pomoci druhé

pondělí – pátek 9,00 – 11,00 hod.

Koupání klientů se provádí dle denního harmonogramu-v koupelně  pokoje, na lůžku. Doporučená frekvence  úkonu minim.1x týdně.

 

Pomoc při použití WC

Při poskytování této služby klademe důraz na zachování maximálního soukromí a důstojnosti klienta. Klient využívá toaletu na svém pokoji, která je vybavena madly na přidržení, popřípadě na žádost klienta nástavcem. Pokud klientovi jeho zdravotní stav nedovoluje využívat toaletu, je možné použít podložní mísu, močovou láhev, toaletní židli a další inkontinentní pomůcky. Nemá-li klient tyto vlastní pomůcky, pomůže organizace klientovi ve spolupráci s oš.lékařem pomůcky zajistit, popř. organizace zapůjčí bezplatně tyto pomůcky z vlastních zdrojů do doby, než klient získá pomůcku vlastní.  K ochraně soukromí klientů používáme paravány, či závěsy a cedule na dveřích aby bylo zajištěno co největší soukromí klienta na dvoulůžkových pokojích. 

Součástí pomoci při použití WC je pomoc při použití hygienických pomůcek (pleny aj. pomůcky pro inkontinentní). Materiál pro inkontinentní je hrazen z prostředků zdravotního pojištění na poukaz od oš.lékaře, materiál nad   tuto hrazenou péči, včetně speciální kosmetiky, si hradí klient z vlastních zdrojů. Poskytovatel může  zprostředkovat dodání osvědčené a vhodné speciální kosmetiky pro inkontinentní.

ČASOVÁ FREKVENCE pomoc při použití WC

Klienti, kteří jsou schopni použít WC a pomůcky pro inkontinentní sami a potřebují pouze podporu (lze domluvit dohled pracovníka)

pondělí-neděle

Klient si volí čas a frekvenci úkonu sám, využívá WC svého pokoje

Klienti, kteří potřebují pomoc a podporu při úkonech osobní hygieny

pondělí – neděle

Celodenně dle potřeby klienta na WC pokoje, pokoji nebo na lůžku

Klienti, kteří jsou plně závislí na pomoci druhé osoby a nemohou ani s podporou osobní hygienu provést

pondělí – neděle

Celodenně dle potřeby na WC pokoje, na pokoji nebo na lůžku

 

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

 

Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

·        Pravidelně po dohodě s klienty (nejméně  1x za 5 týdnů)  dochází kadeřnice a pedikérka (externí pracovníci se živnostenským listem, kteří nejsou zaměstnanci domova). Klient si může objednat kadeřnické i pedikérské služby i od jiných dodavatelů dle svého uvážení. V budově je též možnost objednání se v klasickém kadeřnictví, které je provozováno  v  přízemí domova. Tyto služby nejsou poskytovány domovem  a klienti si je musí uhradit z vlastních zdrojů.

·        Každý klient může mít na pokoji svou vlastní televizi a rádio.

·        Do domova dochází denní tisk, který si může klient  na sesterně zapůjčit. Každý měsíc vychází Opočenské noviny, které jsou taktéž klientům k dispozici. Další tiskoviny  a časopisy si objednávají klienti dle své volby na vlastní náklady.

·        Každý čtvrtek se v domově konají bohoslužby. Duchovní péči zajišťují duchovní z katolické farnosti z Dobrušky. Těchto bohoslužeb se účastní i veřejnost.

 

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

·        Neomezené možnosti návštěv (za předpokladu dodržování návštěvního řádu).

·        Klient má možnost pobývat u osob blízkých a za období, kdy nevyužívá služeb domova, obdrží poměrnou část zaplacené úhrady za neodebranou péči a celou úhradu za stravu zpět.

·        Klient a jeho rodina mohou využívat společenské prostory domova pro různá rodinná setkání, oslavy apod. Klienti mají také možnost využívat venkovní prostory domova.  Najdeme tu pergolu s posezením a  zahradu s cvičebními prvky. Pro vnoučata klientů máme v hale dětský koutek.

 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI, AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

Tyto činnosti vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností.

 

ČASOVÁ FREKVENCE

Procvičování paměti (hádanky, rébusy, kvizy, paměťové hra)

1x týdně 30 min.

Skupinová kondiční cvičení a nácvik jemné motoriky

1x týdně 60 min.

Individuální cvičení

délka úkonu dle typu cvičení –dle individuálního plánu ( 1x týdně 15 min)

Individuální rozhovory

nepravidelně

Biblioterapie - audiotéka

nepravidelně dle zájmu s klienta

 

·     Pro naše klienty zajišťujeme co nejvíce kulturních akcí, společenských her a návštěv ve spřátelených zařízeních. 4x týdně se klientům věnuje volnočasový pracovník, který s nimi cvičí.

·     Klientům je k dispozici malá knihovna ve společenské místnosti ve II. patře a pro ty klienty, kterým již jejich zdravotní stav četbu nedovoluje, nabízíme naší audio knihovnu. Klientům je též k dispozici předplacený denní tisk, nebo jejich osobní předplacené časopisy.                

·     O velikonočních svátcích pravidelně jezdí koledníci s nachystaným programem

·     V adventní čas už tradičně jezdí do domova pěvecký sbor VLASTA z Dobrušky, děti z místní mateřské školy přicházejí ukázat své vánoční vystoupení, na vánoční besídku jezdí zahrát divadlo děti z farnosti z Dobrušky.

 

Program akcí je vyvěšen na nástěnkách v jídelnách. Informování o akcích probíhá také prostřednictvím personálu. Kdo není schopen se akce zúčastnit sám, personál jej doprovodí.

 

V této společenské místnosti se pořádají pravidelné bohoslužby, je zde k dispozici počítač s připojením na internet, velká  televize,  k dispozici jsou  knihy a časopisy, které aktuálně obměňujeme, klienti zde mohou hrát společenské hry.

 

 

 

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMU A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ, POMOC PŘI KOMUNIKACI VEDOUCÍ K UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMU

·        Pomoc při vyřizování úředních záležitostí např.: změna trvalého pobytu, vyřízení příspěvku na péči, nového občanského průkazu, změny zdravotní pojišťovny

·        Podpora při komunikaci s různými organizacemi, firmami, institucemi, úřady apod., míra podpory je stanovena v individuálním plánu

·        Doprovod na různé instituce apod., nebo zprostředkování návštěvy pracovníků přímo na pokoji klienta

·        Podpora klientů při spravování jejich financí, kdy četnost a míra podpory je stanovena v individuálním plánu

·        Podpora klientů při styku s jejich rodinami nebo přáteli

·        Pomoc při ukládání financí na soukromé účty, placení složenek na poště apod.

·        Nákupy v plném rozsahu zajišťuje aktivizační pracovník minimálně 3x měsíčně přímo v Opočně. Klienti mají také možnost drobné potraviny zakoupit v pojízdné prodejně, která k nám dojíždí každé pondělí, středu a pátek dopoledne. Do domova jezdí také podomní prodejci s ošacením, a klienti si u nich mohou doplnit svůj šatník. Klientům také zajišťujeme v případě potřeby opravy nebo nákup elektrospotřebičů.

 

 

ZDRAVOTNÍ PÉČE

V domově je stálá přítomnost registrovaných zdravotních sester.

Praktický lékař: Klient má možnost zvolit si praktického lékaře, může si ponechat svého stávajícího lékaře nebo změnit na lékaře, který dochází do domova. Smluvní praktický lékař dochází každý týden do domova  pravidelně    1 x týdně  (k naléhavým stavům i mimo stanovenou dobu). Pokud si klient nechá svého stávajícího praktického lékaře mimo Opočno, je nezbytné, aby si klient zajistil např.ve spolupráci s rodinou návštěvní službu ošetřujícího lékaře v domově, popř. odvoz k ošetřujícímu lékaři není-li nárok na sanitu, předepisování léků, inkontinenčních pomůcek apod.

Ošetření u specialistů: Pokud klient potřebuje kontrolu či ošetření ve specializované ordinaci, dohodne se s praktickým lékařem a vedoucí zdravotního úseku. Klient má možnost dopravit se k lékaři za pomoci rodiny nebo klient, který je schopen vyřídit si ošetření u lékaře sám, jede sanitou bez doprovodu (má-li na sanitu nárok). Pokud klientovi jeho zdravotní stav nedovoluje samostatnost při návštěvě lékaře, doprovodí ho v sanitě ošetřující personál, nebo rodina.

Léky: Léky, které jsou klientům naordinovány lékaři, si zajišťuje klient sám, nebo prostřednictvím rodiny nebo jsou pověřeným pracovníkem domova vyzvednuty v lékárně. Domov se snaží svým klientům zajistit co nejlevnější lékárenskou péči ( z toho důvodu odebírá pro klienty  většinu léčiv v  lékárně Dr. Maxe v Novém Městě nad Metují, akutní lékárenskou péči zajišťuje v lékárnách v Opočně). Léčiva má klient u sebe na pokoji, nebo po vzájemné dohodě jsou léčiva uskladněna u vedoucí zdr.úseku a klientům jsou léky připravovány a podávány zdravotními sestrami. Druhý způsob je vítán, neboť je pak možné sledovat potřebu předepsání nového balení léků a je možné sledování nežádoucích účinků léků, které je pak možno okamžitě hlásit lékaři.

Akutní péče: Pokud nastane zdravotní problém, který vyžaduje příjezd rychlé záchranné pomoci, je ke klientům volána zdravotnickým personálem stejně jako v domácím prostředí. Zdravotnický personál poskytne před příjezdem RZP nezbytnou první pomoc.

Speciální péče:  speciální péči, vyžadující speciální vybavení, kterým domov nedisponuje s okamžitou platností (např.terapie kyslíkem, infuzní léčba, klienti krmení sondou apod.) je nutno předem dohodnout s vedoucí zdravotního úseku.

Odborná rehabilitační péče: domov nezajišťuje odbornou rehabilitační péči, ta je poskytována pouze na doporučení rehabilitačního lékaře mimo objekt domova na specializovaném pracovišti jako ošetření u specialisty. Doprava na rehabilitaci je zajišťována stejně jako ošetření u specialisty.

 

ZDRAVOTNÍ VÝKONY HRAZENÉ ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

·          Zdravotní výkony a jejich četnost jsou prováděny na základě ordinace ošetřujícího lékaře

·          Zdravotní výkony zajišťuje zdravotnický personál s odbornou způsobilostí

·          Prováděné výkony: zavedení a ukončení zdravotní péče, podání léků ústy, aplikace očních kapek a mastí, aplikace injekcí, podávání infuzí, ošetřování chronických ran, nácvik a zaučování aplikace inzulinu, péče o trvale zavedené cévky, péče o stomie,  zavedení a péče o gastrointestinální sondu,  odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice), měření fyziologických funkcí (váha, krevní tlak) péče o těžce nemocné a umírající, bandáže – prevence zánětu žil, ošetřovatelská rehabilitace (nácvik chůze, polohování apod.)

 

ZDRAVOTNÍ VÝKONY  NEHRAZENÉ  ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

·                    doprava k lékaři nehrazená zdravotní pojišťovnou – plná úhrada náleží zvolenému dopravci (taxi, autobus, apod.). Akutní odvoz k lékaři automobilem naší organizace, jestliže nelze odvoz řešit ve spolupráci s rodinou nebo prostřednictvím sanity ze zdravotního pojištění, je  zdarma v rámci poskytování služeb.

·          Masáže a jiné rehabilitační metody, které nejsou předepsány praktickým lékařem nebo lékařem specialistou

 

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

Klienti s pohybovým omezením, kteří nemají vlastní pomůcky (např. inv.vozík, toaletní křeslo, chodítko), mají možnost do doby, než získají vlastní pomůcku prostřednictvím poukazu ze zdravotního pojištění, zapůjčení ze skladu organizace. Tyto pomůcky jsou zapůjčovány organizací  a pouze v případech, že je pomůcka aktuálně k dispozici. Běžná údržba zapůjčených pomůcek je prováděna údržbářem organizace (např.dofouknutí koleček, korekce brzd), klient hradí  opravy úmyslně způsobených závad nebo náklady spojené s významně dlouhodobým používáním pomůcky (např.výměna textilního sedáku vozíku apod.). Zapůjčení pomůcky delší než 1 měsíc je zpoplatněno jako fakultativní služba a půjčovné činí 200 Kč měsíčně.

 

ÚHRADA V DOMOVĚ JITŘENKA ( platnost od 1.2.2018)

Úhrada se skládá ze 3 částí:

Ø Ubytování  (výše dle velikosti pokoje)-

malý dvoulůžkový pokoj-200-, Kč na den

větší dvoulůžkový pokoj- 205,- Kč na den

jednolůžkový pokoj- 210 ,Kč-na den

Ø Stravování (cena je stanovena dodavatelem stravy a je stanovena ve výši celodenní stravy)

140 Kč,-na den

Ø Péče (úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči)

Úhrada za ubytování, stravu a péči se platí do 15. dne v měsíci, za který náleží, nejdéle do posledního dne v měsíci, za který náleží.

Úhradu je možno platit zejména následujícími způsoby:

Ø Přes bankovní účet

Ø V hotovosti v pokladně Domova

Ø Prostřednictvím Hromadného seznamu České správy sociálního zabezpečení-pokud si klient sjedná tento způsob, bude mít výplatní termín stanoven na 15. den v měsíci a změní se jeho dosavadní výplatní termín.

Vratky za pobyt mimo Domov (pobyt u příbuzných, hospitalizace) jsou klientovi vyúčtovány nejpozději do 15 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž bylo poskytnuto ubytování, strava a péče.

Po zaplacení úhrady za ubytování a stravu musí zůstat klientovi 15% z důchodu na nutné osobní výdaje. Těmi je myšleno např.:

·        Doplatky za léky

·        Regulační poplatky ve zdravotnických zařízeních

·        Hygienické potřeby (mýdlo, šampon, toal.papír apod.), ošacení

·        Služby kadeřnice a pedikérky

·        Koncesionářské poplatky za vlastní televizi či rádio na pokoji, revize vlastních elektrospotřebičů

·        Poplatky při úředních záležitostech (např. změna trvalého pobytu, ověření)

·        Fakultativní služby-zapůjčení kompenzačních pomůcek individuálně, další individuální fakultativní služby

 

Klient, jehož příjmy nestačí na úhradu platby za ubytování a stravu při zachování zůstatku 15 % z důchodu, se může rozhodnout, zda:

·        Bude požadovat sníženou úhradu (doloží výši svých příjmů-pokud nebude postačovat na plnou úhradu, ta bude snížena)

·        Nebo bude hradit plnou úhradu ( a výši svých příjmů dokládat nemusí).

Rodina či jiná osoba klienta se ze zákona může podílet na nedoplatku na úhradě za bydlení dle svých možností na základě písemné Smlouvy s organizací.

 

KONTAKTY

 

ŘEDITELKA

Mgr. Kamila Vilímková

mobil 790 831 675

e-mail: reditelka.sos@opocno.cz

 

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE 

Bc. Jana Čepelková

Tel:  773 606 351

e-mail: sociální.sos@opocno.cz

 

VEDOUCÍ ZDRAVOTNICKÉHO ÚSEKU

Alena Hejzlarová

Tel. 494 667 061

e-mail: sos@opocno.cz

 

PROVOZNÍ VEDOUCÍ

Kateřina Faltová

Tel: 490 508 342

e-mail sos@opocno.cz

 


 

 

Další informace na webových stránkách domova :

www. socialni-sluzby-města-opocna.cz