OBJEDNÁVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍCH TERMÍNŮ: DENNĚ 13,00-16,00 NA TEL.Č.490 508 342 - OPATŘENÍ PLATÍ NADÁLE I PO 1.7.2020 - OBJEDNÁVEJTE SE PŘEDEM TELEFONICKY PO 13 HOD. 

STÁLE PLATÍ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ S POVINNOSTÍ NOSIT ROUŠKY V ZAŘÍZENÍ SOC.SLUŽEB PLATNÉ JAK PRO ZAMĚSTNANCE, TAK PRO NÁVŠTĚVY - OD 1.7.2020 DLE MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN!!!!

 
 

Vážení příbuzní,

velmi děkujeme za příspěvky na zakoupení kyslíkového koncentrátoru. Celkem se díky Vám vybralo i v drobných částkách 17.945,50 Kč.

Kyslíkový koncentrátor stojí 39.900,-Kč.

Přístroj již máme k dispozici v domově.

Pokud chcete, můžete nadále na dofinancování zakoupení přístroje přispívat na účet Spolku přátel Domova Jitřenka: 265443712/0300.

 

Jménem našich klientů děkujeme.

Mgr.K.Vilímková. ředitelka


 

 

OBJEDNÁVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍCH TERMÍNŮ: DENNĚ 13,00-16,00 NA TEL.Č.490 508 342

 

 

Starší zprávy:

PRO PŘÍBUZNÉ - AKTUÁLNÍ INFORMACE VZHLEDEM K TOMU, ŽE SPOLU NEMŮŽEME BÝT V OSOBNÍM KONTAKTU

Poslední zprávy:

11.5.2020 - vzhledem k příznivému vývoji budou umožněny návštěvy pravděpodobně již od 25.5.2020. Podrobnosti za jakých podmínek budou návštěvy umožněny zatím nevíme, čekáme na pokyny MZČR. 

7.5.2020 - dnes jsme předali našim klientkám kytičku ke dni matek. Pokud máte chuť a vzpomenete si, přineste Vašim maminkám kytičku s drobným dárkem nebo pozdravem od vnoučat. Těší nás, že stále více využíváte možnost komunikovat přes Skype a WhatsApp.

5.5.2020 - probíhají hovory přes Skype nebo WhatsApp. Dále je možné příbuzné chodící nebo na vozíku vidět a komunikovat s nimi přes sklo v hale domova - po předchozí domluvě zajistíme jak volání, tak svezení klienta do haly...Děkujeme příbuzným za dodání sluchátek a reproduktorů k tabletu. 

 

Spolek přátel Domova Jitřenka hledá dárce, kteří by přispěli  na zakoupení KYSLÍKOVÉHO KONCENTRÁTORU pro klienty domova  Jitřenka. Přístroj dokáže částečně nahradit kyslíkovou bombu, která se používá u léčby akutních stavů před příjezdem záchranné služby (akutní infarkt, mrtvice, astmatický záchvat, akutní zánět plic, selhávání srdce atd…) i léčby chronických  dýchacích  obtíží. Cena přístroje se pohybuje od 35 tis.Kč  až po 100 tis. Kč (záleží na průtoku množství kyslíku/min. a koncentraci vyrobeného kyslíku  na  dalších případných součástech  přístroje jako je nebulizátor na zvlhčení vdechovaného vzduchu, kyslíková maska pro jednu osobu, nosní brýle, filtry atd.). Více o přístrojích se dočtete třeba na www.kyslikove-koncentratory.eu.  Případné finanční příspěvky lze zasílat na účet Spolku přátel Domova Jitřenka 265443712/0300, na darovanou částku bude vystavena darovací smlouva s možností odpočtu v daňovém přiznání za rok 2020. Druh zakoupeného přístroje bude vybrán dle výše nashromážděné částky nejpozději v červnu 2020. Případným dárcům předem děkujeme, bližší informace Vám podá p.Vilímková na tel.č.790 831 675.

 

27.4.2020 - předběžný termín, kdy budou povoleny návštěvy v domovech pro seniory je dle sdělení vlády 8.6.2020. Je třeba počítat s tím, že návštěvy budou probíhat za vysokých preventivních opatření (kontrolovaný vstup osob do objektu domova - měření teploty osob vstupujících do objektu,, evidence osob, které budou vstupovat do objektu, prohlášení, dezinfekce a trvání na používání ochranných pomůcek i u návštěv). Podrobné pokyny před uvolněním návštěv vám sdělíme včas. Vítáme plánované uvolnění zejména s ohledem na psychický stav klientů. Vzhledem k uvolnění opatření vládou z 24.4.2020 je bohužel potřeba nyní počítat s nárůstem nemocných COVID a vyšším rizikem proniknutí nákazy do domova a to i ohledem na skutečnost, že mnohé z našich spoluobčanů opustila opatrnost a nedodržují už od víkendu základní opatření (hygiena, nošení roušek na veřejniosti, dodržování bezpečného odstupu osob atd.).  Riziko proniknutí nákazy do domova bude ještě vyšší po uvolnění návštěv a bude to zejména o Vaší osobní odpovědnosti. Nyní vás prosíme ještě o trpělivost, prosíme o využití možností telefonovat přes WhatsApp nebo Skype a budeme se těšit na setkání s Vámi v červnu, pokud budete zdraví. Zároveň děkujeme za dosavadní skvělou spolupráci a věříme, že společně situaci zvládneme i po uvolnění opatření...

 

24.4.2020 - 11,00 hod. - telefonní číslo pro hovory klientů přes  WhatsApp a Skype je 775 891 352 - služba bude zprovozněna v pondělí 27.4., prosím volejte mi již o víkendu na tel.č.790 831 675 , abyste se domlouvali na možnosti a době volání!!! Děkuji, Vilímková

 

ZAKTIVUJTE SI VOLÁNÍ PŘES WHATSAPP NEBO SKYPE A TO JEDNÍM Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZPŮSOBŮ:

 

  1. CHYTRÝ TELEFON - NAINSTALUJTE SI DO VAŠICH CHYTRÝCH TELEFONŮ WHATSAPP NEBO SKYPE A MŮŽEME VÁS S VAŠIMI PŘÍBUZNÝMI SPOJIT PROSTŘEDNICTVÍM OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU, KTERÝ JE TUTO CHVÍLI JIŽ VÍCE NEŽ NEZBYTNÝ!!!. KDO MÁTE CHYTRÝ TELEFON A NEUMÍTE TO, PŘINESTE SI SVŮJ TELEFON K NÁM A MY VÁM APLIKACI U NÁS DO VAŠEHO TELEFONU NAINSTALUJEME A VYSVĚTLÍME POSTUP VOLÁNÍ. Telefonní číslo pro volání s klienty  je 775 891 352.
  2. POČÍTAČ, TABLET – KDO NEMÁ CHYTRÝ TELEFON, MŮŽE SE PROPOJIT   NA POČÍTAČI NEBO TABLET PŘES NAINSTALOVANÝ SKYPE  (PŘES UŽIVATELE SOS@OPOCNO.CZ, tel. 775 891 352). POKUD SI S TÍM NEVÍTE RADY, POŽÁDEJTE VNOUČATA, TA SI S TÍM HRAVĚ PORADÍ, EVENT.TABLET PŘINESTE K NÁM A MY VÁM APLIKACE DO TABLETU NAINSTALUJEME A UKÁŽEME JAK NA VOLÁNÍ.

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO VOLÁNÍ JE 775 891 352 – JE TO ČÍSLO NA TABLET, KTERÝ JSME OBDRŽELI ZDARMA OD NADACE CHARTY 77 A DALŠÍCH ZAPOJENÝCH ORGANIZACÍ V PROJEKTU „TABLET OD SRDCE“. PROSÍME, ABYSTE TELEFONNÍ HOVORY PŘES WHAtSAPP NEBO SKYPE DOMLOUVALI PŘEDEM U SOCIÁLNÍ PRACOVNICE NA TEL.Č. 773 606 351.

POKUD NECHCETE POUŽÍVAT SKYPE NEBO JINÉ TECHNICKÉ  VYMOŽENOSTI KE KOMUNIKACI S PŘÍBUZNÝMI, PIŠTE ALESPOŇ DOPISY, POŠLETE FOTKY VNOUČAT. RADOST UDĚLAJÍ DOPISY, KRÁTKÉ ZPRÁVY, POHLEDY, FOTKY A OBRÁZKY OD VNOUČAT!!!

 

Co se týče Vašich požadavků na návštěvy v domově nebo možnost setkávání na zahradě u domova, STÁLE JIM NELZE VZHLEDEM K TRVAJÍCÍM NAŘÍZENÍM VLÁDY VYHOVĚT. Námi nabízená možnost výše uvedené komunikace přes tablet je  naše snaha zmírnit citovou deprivaci našich klientů z důvodu omezení kontaktu s vámi.  

Abyste se mohli fyzicky vidět, po předchozí domluvě můžeme umožnit u klientů kde to zdravotní stav dovoluje setkání v hale domova přes sklo (příbuzný venku, klient uvnitř v hale) + komunikace přes telefon (u klienta telefon organizace nebo jeho vlastní). Pokud někdo z příbuzných uvažuje o převzetí našeho klienta do vlastní domácí péče, kontaktujte soc.pracovnici p.Janu Čepelkovou, která připraví dohodu o ukončení Smlouvy a poradí Vám jak postupovat ohledně příspěvku na péči ve Vaší domácí péči.

 

Stále v platnosti: 

 Vzhledem k požadavku vlády vyčlenit v každém pobytovém zařízení 10% kapacitu pro izolaci nakažených osob, jsme přistoupili k vyčlenění samostatné části objektu. V důsledku toho byli někteří klienti sestěhováni (tj.z jednolůžkových pokojů byly vytvořeny dvojlůžkové pokoje) a dochází ke snižování kapacity domova tím, že nejsou přijímáni noví klienti... Klienti, kteří se vracejí z hospitalizace v nemocnici, budou na základě nařízení MZČR umístěni na 14 dní do karantény na jednolůžkový pokoj. Po dobu karantény mají omezen styk s ostatními klienty a pohyb po budově mimo pokoj, jsou zavedena zvýšená bariérová opatření při práci personálu. Po ukončení karantény jsou klienti vráceni zpět na pokoj kde byli před hospiztalizací.

Dále dochází k  testování klientů, u kterých se vyskytla zvýšená teplota. Naši klienti mají mnoho různých zdravotních potíží, jejichž průvodním projevem je zvýšená teplota. Odběry zajišťuje speciální odběrová sanita. Výsledek je znám do 2 dnů. Klienti jsou umísťováni do doby než je znám výsledek do samostatného izolačního pokoje. Příbuzné o stěhování neinformujeme, je to nyní již  každodenní rutina v zařízení - příbuzné informujeme v případě, že bude výsledek pozitivní nebo dojde k výraznému zhoršení zdr.stavu z jiných důvodů než infekce COVID.

Děkujeme za nákupy pro klienty, které poctivě nosíte - je to nyní kromě telefonátů jediná možnost, jak můžete být se svými rodiči v kontaktu a oni mají pocit, že jste na ně nezapomněli. Případnou potřebu nákupu konkrétních věcí Vám sdělí telefonicky p. Čepelková, mnozí jste si rychle na tento postup zvykli, děkujeme... 

Tip pro příbuzné - pokud je obtížný telefonický kontakt, pište dopisy! My je našim klientům přečteme. Potěší dopisy, fotografie,  pohlednice od vnoučat!!! 

 

Prosíme příbuzné:

NENOSTE domácí potraviny (jídlo, buchty apod.).

NOSTE - balené vody, sirupy, drogerii - toaletní papír, zubní pasta, sprcháč, šampon aj., jogurty, ovoce, kompoty ve skle nebo plechovce, balené pečivo z obchodů jako trvanlivé mramorované řezy, apod., další trvanlivé potraviny ve vakuovém balení. Naši klienti mají dost jídla, nikdo z nich hlady netrpí.

Děkujeme za přinesenou mouku, vejce, listové těsto atd. - klienti měli zatím kromě velikonočních beránků domácí štrůdl a kynuté buchty (tvarohové, jabkové, povidlové a slíváky…).


-prosíme příbuzné, aby nenosili klientům žádnou domácí stravu - pouze produkty koupené v obchodě v obalu, který lze dezinfikovat (jogurty, kompoty,uzeniny v plastovém vakuovém balení, sušenky atd.). Pokud jsou klienti zvyklí pít vody v platových lahvích a vyžadují to, prosím abyste je nakoupili a alespoň 1 x týdně přivezli - přestává být v našich silách tahat několikrát týdně tuny balených vod, klienti kterým rodina nezajistí balené vody budu pít čaj nebo kohoutkovou vodu. Drobné nákupy zajišťujeme klientům pravidelně (jogurty, sušenky, pochutiny). 

-z příkazu vlády je zrušeno společné stravování na jídelnách a společné aktivity (cvičení aj.). Aktivizační pracovnice bude klienty obcházet individuálně a to dokud to bude personálně možné (tj.dokud nebude převedena na pozici pečovatelek u lůžka, které budou chybět z důvodu neschopnosti, péče o dítě atd.). Zatím se rozsah a nastavení péče nezměnily.  

-příjem/překlad  z  lůžkových zdravotnických zařízení i domácností je umožněn pouze osobám, které podstoupily vyšetření na COVID s negativním výsledem. Všichni nově přijatí klienti jsou v izolačním režimu. 

 

-děkujeme těm příbuzným, kteří nás podpořili slovy uznání, pochvalou, kafem atd. Z finančních darů od příbuzných jsme zakoupili chytrý telefon pro volání našich klientů.

-denně budeme zde vkládat nové informace, PROTO SE NAUČTE CHODIT NA NAŠE STRÁNKY PRAVIDELNĚ. V případě závažných informací (zdr.stav klientů) informujeme příbuzné standardně neprodleně...

 

SNAŽÍME SE V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE OCHRÁNIT NAŠE KLIENTY. Máme vynikající spolupráci s Městem Opočnem, které nám pomáhá, jak to jde (jsme v denním kontaktu s p.starostkou a tajemnicí). Kraj se snaží nám pomáhat rozvozem jednorázových roušek, abychom pro ně nemuseli jezdit do Hradce  a zprostředkoval nám během hodiny (skvělá práce!!!) studenty humanitních oborů, kteří nám vykrývají chybějící pracovnice (platíme je jako brigádníky, nejsou u nás jako výpomoc zadarmo). Máme našité textilní roušky.  Máme zásobu dezinfekce na ruce na cca 3 týdny. Sháníme jednorázové pláště. Máme přislíbené ochranné štíty zadarmo od SPŠ v Dobrušce.  Nákup materiálu, který lze stěží sehnat stojí neskutečné peníze...

 

PROSÍME VÁS NYNÍ O TRPĚLIVOST, SHOVÍVAVOST A  TOLERANCI. NEJSME ROBOTI, jsme obyčejné ženské s vlastními rodinami a dětmi, které jsme teď odsunuly kvůli péči o Vaše příbuzné na vedlejší kolej....

 

 

 

 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

 
OD 2.3.2020 PLATÍ V DOMOVĚ JITŘENKA AŽ DO ODVOLÁNÍ ZÁKAZ NÁVŠTĚV dle doporučení státních orgánů - opatření má preventivní charakter. Případné nákupy pro klienty můžete po zazvonění předat pracovnicím v kanceláři nebo sestrám ve službě. Vstup do domova je trvale uzamčen a personál je přístupný po zazvonění na zvonek. V kanceláři jsme k dispozici pondělí-pátek od 7-15,30 (nyní často i déle) - zvoňte nejdříve na kancelář a teprve potom na sestry. Víkendy zvoňte přímo na sestry. 
Děkujeme za pochopení.
 
PROSÍME PŘÍBUZNÉ, ABY S NÁMI KOMUNIKOVALI PŘI OSOBNÍM KONTAKTU  VÝHRADNĚ S ROUŠKOU NA ÚSTECH - OSOBÁM, KTERÉ NEBUDOU MÍT OCHRANNÉ PROSTŘEDKY NEBUDEME OTEVÍRAT DVEŘE - CHRÁNÍME SAMI SEBE I NAŠE KLIENTY.
 
DENNĚ SE SNAŽÍME KONTROLOVAT NAŠIM KLIENTŮM NABITÉ BATERKY U MOBILŮ A FUNKČNOST MOBILŮ, PROSÍME O TRPĚLIVOST, PRÁCE V DOMOVĚ JE NYNÍ NÁROČNĚJŠÍ  NEŽ OBVYKLE. Je možné volat na telefon 790 586 378 - sesterna - děvčata telefon donesou na pokoj.
 
 
Máme plán preventivních opatření, který pravidelně revidujeme.
Jsme připraveni nasadit personál na nepřetržitou službu pro případ karantény (tj.vybraný personál by byl přítomen na pracovišti NEPŘETRŽITĚ po dobu stanovenou hygienou v krizové službě 24/7). 
Spolupracujeme se zřizovatelem (Město Opočno).
Pravidelně monitorujeme a vyhodnocujeme situaci.
Máme plán preventivních opatření i plán krizových opatření pro případ KARANTÉNY.
Omezili jsme přístup osob, které přichází do objektu na nezbytné minimum (tj.pouze nezbytný personál).
Řídíme se doporučeními a úpravami legislativy našeho rezortu s tím, že v případě krizového stavu budou služby zredukovány na minimum (tj.nebude poskytována např.rehabilitace, aktivizační činnosti, péče o klienty bude probíhat ve víkendovém režimu, omezení administrativy atd).
Lékařská péče je zajištěna prostřednictvím MUDr.Vojtové, se kterou jsme v pravidelném kontaktu, v případě akutních potíží voláme RZP. Všechna neakutní vyšetření klientů byla zrušena.
 
PLATBY  klientů, kteří nejsou na Hromadném seznamu ČSSZ preferujeme nyní bezhotovostně na účet. Podrobnosti Vám sdělí sociální pracovnice p. J.Čepelková na tel.č. 773 606 351. Pokusíme se řešit možnost spojení skrze Skype, problémem je slabý signál Wifi v objektu domova, který jde jen obtížně technicky vyřešit...
 
V případě dotazů mě můžete kontaktovat na tel.č. 790 831 675, prosím o trpělivost, frekvence hovorů je nyní vyšší než obvykle.
 
Mgr. K.Vilímková
ředitelka org.
_______________________________________________________________________________________________________________
 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: