Dobří andělé, kteří nám pomohli uskutečnit „Vánoce pro Jitřenku“
Pokud jsme někoho neuvedli a záleželo mu na tom, omlouváme se- dárků a dárců bylo tolik, že se mohlo stát, že jsme někoho nechtěně opominuli. Jednotlivé dárce neuvádíme dle velikosti dárků, ale dle toho, jak se nám dařilo zapisovat spíše pořadí jak k nám dárky a přáníčka přicházely. Víme, že každý dal tolik, kolik mohl, nejcennější v téhle těžké době je skutečnost, že si na naše klienty vzpomnělo tolik dobrých lidí…
Všem jmenovaným i nejmenovaným (i těm, kteří jmenovat nechtěli, nebo to pro není podstatné a mávli nad tím rukou), tímto děkujeme jménem klientů Jitřenky za krásné vánoce plné překvapení.
Děkujeme za spolupráci při organizaci Ježíška pro Jitřenku zejména paní Simoně Dolkové, vedoucí soc.odboru v Dobrušce – nápad uspořádat Vánoce pro Dobrušku vznikl 4.11.2020 v 19,01 a ve 20,04 již jela díky paní Dolkové naplno kampaň na podporu akce.
 
Jednotlivci a rodiny:
p.Lída Preclíková z Přepych,
p.Joska Šefc-soused z domů Automobilky vedle Jitřenky,
manželé Jiřina a Jaroslav Brennerovi z Hradce Králové,
Kamila Nývltová z Náchoda,
Lucka Brennerová z Týniště,
p.Kuncová z Opočna,
p.Pochobradská z Dobrušky,
manželé Krunčíkovi z Čánky,
p.Nárovcová z Opočna,
p.Valentová z Opočna,
p.Petrová,
p.Černá Opočno, tajemnice MěÚ Opočno
p.Stojanová Opočno,
p.Endtová Opočno,
p.Škrabalová Opočno-starostka Města Opočna,
Saša Dvořáková –České Meziříčí,
slečna Petra Czubová s babičkou,
p. Jana Pařízková,
K.Svobodová z Dobrušky,
rodina Linhartova –Nový Hrádek,
p.Petrová,
manželé Mottlovi z Opočna,
Zdenek F,
Václav S,
K.Vošlajerová,
Honza R,
rodiny Štěpánových z Dobrušky,
M.Petrová z Dobrušky,
manželé Fillovi a Brandejsovi z Opočna,
manželé Tůmovi,
p.Buriánová Jana z Opočna,
rodina Gelíkova,
p.Vondřejc z Opočna,
Jelenovi z Hradecké ulice Opočno,
manželé Fišerovi z Trutnova,
Radka a Milan Zelení,
Terezka Blažková Dobré,
Tobiškovi z Kvasin,
Naďa Pochobradská,
Jitka Martincová s dcerkami z Dobrušky,
Filip Foltán-opočenský farář,
p.Kňourková ze Semechnic.
 
Firmy , spolky a pracovní kolektivy:
Renáta Kupková -cukrářka z Čánky,
Andrea a Martin Fikejzovi z Dobrušky-dovoz potravin z Německa,
J.Tošovský -firma Morčenko z Opočna,
Pavla Fillová-kadeřnice,
p.Jelínková- Studio zdraví a krásy Perla z Opočna,
Lukáš Mazač-Primátor Náchod,
Nadace Krása pomoci-Táňa Kuchařová (obrovská krabice s osobními dárky pro klienty i Weleda kosmetika pro naše krásné dámy pečovatelky),
Kolektiv žen z DUA,
Svaz tělesně postižených z Opočna + Veselá kopa-p. Komárková, Vulasová, Dvořáková Saša, Matysová,
Senioři Opočno,
Jednota bratrská z Bystrého,
p.Švábová a kolektiv ze správy majetku MÚ Dobruška,
sociální odbor MÚ Dobruška,
živnostenský úřad Dobruška-p. Ehlová,
běžecký klub Běhny z Pardubic-Markéta Podlasová,
MAS POHODA VENKOVA-p.Cejnarová, Prázová,
Malí skauti Meďátka Dobruška,
Skauti Opočno,
kolektiv MÚ Opočno,
Město Dobruška
 
Školy , školky a družiny:
Gymnázium Dobruška (obří Ježíšek)
Bílý Újezd,
Ohnišov,
Opočno,
Dobré-kolektiv,
ZŠ ulice Opočenská z Dobrušky,
F.Kupky z Dobrušky,
Deštné p.Pacholíková,
Speciální škola u parku z Dobrušky,
družina Opočno,
Nový Hrádek,
1. třída ZŠ České Meziříčí,
ZUŠ Opočno,
 
Mateřské školy:
Trivium z Bystrého,
Horní školka Laichterova z Dobrušky,
Pohoří, Opočno,
Houdkovice,
Val

 

Fotogalerie: Vánoce pro Jitřenku