Máte zájem o služby Domova Jitřenka?

 

Pokud byste se rádi stali klientem Domova pro seniory, pak si prosím důkladně prostudujte informace o nás a nabízených službách.

Žádosti do domova přijímá sociální pracovnice, před podáním žádosti je nutný pohovor zájemce o službu (nebo jím pověřené osoby)  se sociální pracovnicí, kdy vám budou sděleny základní informace o nabízených službách a poté bude předán formulář Žádosti. Nejlépe je dohodnout si se sociální pracovnicí osobní schůzku na tel.č. 773 606 351, nebo na mailové adrese sos@opocno.cz. Minimálně telefonický kontakt před podáním Žádosti je nutný. Žádosti doručené na adresu domova bez předchozího kontaktu s organizací budou akceptovány až po uskutečněném jednání zájemce o službu se sociální pracovnicí.

Kapacita domova je plně naplněna, čekací dobu zásadně nesdělujeme, protože nelze předpokládat, k jakému datu se uvolní místo (navíc záleží také na zdravotním stavu žadatele, zda se uvolní ošetřovatelské lůžko nebo standardní lůžko).

Děkujeme za pochopení.


 

 
 

Jednání se zájemcem o službu-popis procesu