NÁVŠTĚVY V JITŘENCE 

 
Návštěvy v Jitřence - vzhledem k tomu, že máme aktuálně všechny klienty proočkované minimálně 1.dávkou vakcíny, objednáváme návštěvy s bydlištěm v okr.Rychnov tradičním způsobem:
-vstup na návštěvu je umožněn za podmínky podstoupení antigenního testu a povinného nošení respirátoru FFP2 po celou dobu návštěv.
-výjimku mají osoby, které přinesou potvrzení o negativním testu ne starším 48 hod., nebo mají potvrzení o prodělání Covid v posledních 90 dnech nebo jsou minim.14 dní po druhé dávce očkování a předloží o tom certifikát.
Objednávací číslo je stále stejné: 490 508 342, objednávací hodiny: po-pá 13,00-15,00.
Bezkontaktní návštěvy za sklo (bez nutnosti testu) jsou beze změn, objednávejte se.
Návštěvy z jiného okresu nejsou vzhledem k aktuálním vládním omezením umožněny, potvrzení pro policii k překročení hranic okresu nevystavujeme!!!
 
Usnesení Vlády ČR ze dne 26.2.2021 č. 216 stanoví omezení pohybu osob na území ČR.
Do výjimky z omezení dle bodu II. 2 (zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých) nespadá návštěva osob blízkých v domovech pro seniory (neboť tuto péči zajišťuje za osoby blízké domov pro seniory).
Z toho důvodu prosíme příbuzné z jiných okresů, aby respektovali toto vládní krizové opatření a neobjednávali se na návštěvy a zdržovali se zbytečných kontaktů mimo osoby se kterými sdílí domácnost, tak jak to vyžaduje krizové opatření. Vlastní odpovědností a dodržováním těchto pravidel přispějeme k rychlému návratu do normálního režimu bez omezení a brzkému setkání s Vašimi příbuznými.
 
Balíčky (nákupy) pro klienty přijímáme bez omezení.
 

Klienti mohou na vycházky a pokud mají 14 dní po 2.dávce očkování, nemusí poté do karantény a to pod podmínkou, že po celou dobu vycházky bude mít klient i ostatní osoby respirátor!!!

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příjem balíčků pro klienty: pracovní dny od 7,00 do 15,30 hod.-zvonek kancelář. Poté zvoňte na službu. Balíčky přes víkendy: ideální je doba do 15 hod. Personál ve službě se od 15 hod. pohybuje na pokojích klientů a nemusí na Váš zvonek okamžitě reflektovat. V době stravování klientů nemůže personál odcházet na zvonky (11,30-12,30 a 16,30-17,30 hod.).