19.11.2020-nové zprávy:

2.kolo testování odhalilo jednoho nakaženého zaměstnance. V infekční izolaci zůstávájí 3 klienti, u nichž nemoc probíhá bez příznaků nebo s mírnými příznaky. Pokud vše půjde dobře, měly by být izolační pokoje  prázdné již po tomto víkendu. Ostatní klienti mají testy v 1.a 2.kole testování negativní a doufáme, že u toho zůstane. Zatím stále zůstávají na pokojích, společenské akce jsou do odvolání zrušeny. Další termín testování je stanoven na 20.-21.11.  Zrušení plošné karantény v domově bude záležet na rozhodnutí hygieny, zaměstnanci stále pracují s plným vybavením OPP (respirátory, štíty-brýle, pláště, rukavice..).

NABÍZÍME:

-VOLÁNÍ PŘES SKYPE, WHATSAPP apod.

-osobní setkávání "přes sklo" - klienty, kterým to zdravotní stav dovolí, dovezeme do vstupní haly domova,kde se můžete vidět přes sklo - snažíme se dohnat firmu, která nám pomůže vyřešit komunikační systém, abyste se mohli domluvit a přitom vidět (telefonování mobily tak blízko sebe se neosvědčilo, mobily se navzájem ruší). Je potřeba domluvit si přesně hodinu setkání, klienti se musí tepleji obléci a je potřeba je do haly dovézt ev.použít zvedák nebo silné mužské ruce. Domlouvejte s p.Čepelkovou na tel.č.773 606 351.

 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV  a výjimky ze zákazu

Zákaz návštěv se týká domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích služeb v pobytové formě.  Na základě výjimky návštěvy mohou probíhat u nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením, u uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace a u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Výjimku z důvodu psychického stavu a sociální situace posuzuje s klientem sociální pracovník ve spolupráci s dalšími pracovníky zařízení, nebo praktický lékař, případně nasmlouvaný psychiatr a psycholog. Výjimku potvrzuje ředitel. U klientů v terminálním stádiu je nastaven systém již od března tak, aby se rodina ke klientům v terminálním stádiu vždy ke klientovi dostala  - rodinu kontaktuje telefonicky pověřený pracovník a domluví s rodinou dobu a způsob návštěvy.

 

ZÁKAZ VYCHÁZENÍ

Zákaz vycházení platí pro uživatele domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. Zákaz vycházení se netýká zaměstnanců a současně situací, kdy je nutné, aby uživatel navštívil lékaře či zdravotnické zařízení, účastnil se jednání soudů či dalších institucí veřejné správy, kde je vyžadována účast osoby, na základě jiných právních předpisů. Zákaz vycházení se také netýká situací, kdy by tímto opatřením mělo dojít k závažnému ohrožení života a zdraví uživatelů sociálních služeb, což naplňuje i ustanovení § 31 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o situace, kdy psychický a zdravotní stav vyžaduje pravidelné vycházky nebo kdyby došlo tímto opatřením k závažné zdravotní újmě uživatele. V praxi to mohou být např. vycházky do přírody z důvodu úzkostných stavů klienta nebo návštěva u svých blízkých z důvodu pocitů izolace v zařízení sociálních služeb. Výjimku z důvodu psychického stavu a zdravotní stavu posuzuje s uživatelem praktický lékař, nebo nasmlouvaný psychiatr a psycholog, a to ve spolupráci se sociálním pracovníkem a dalšími zaměstnanci. Udělení výjimky potvrzuje ředitel nebo jím pověřená osoba.

Zákaz vycházení se nevztahuje na areál zařízení (zahrada, dvůr, atd…) – zde klienty doprovází personál.


Příjem balíčků pro klienty: pracovní dny od 7,00 do 15,30 hod.-zvonek kancelář. Poté zvoňte na službu. Balíčky přes víkendy: ideální je doba do 15 hod. Personál ve službě se od 15 hod. pohybuje na pokojích klientů a nemusí na Váš zvonek okamžitě reflektovat. V době stravování klientů nemůže personál odcházet na zvonky (11,30-12,30 a 16,30-17,30 hod.).