PRO PŘÍBUZNÉ  A BLÍZKÉ OSOBY NAŠICH KLIENTŮ

 

Nově nabízíme příbuzným možnost komunikace s klienty domova po Skype. Informace Vám poskytne  ředitelka org.nebo soc.pracovnice.

 

Konzultační hodiny pro příbuzné (za účasti veducích jednotlivých úseků) - po předchozí domluvě (objednání). V rámci konzultačních hodin neposkytujeme informace o zdr.stavu klientů (ty poskytuje výhradně ošetřující lékař).

 

 

Pro Vaši lepší informovanost naleznete u kanceláří v přízemí nástěnky s informacemi pro příbuzné a blízké osoby našich klientů.

 

Provádíme aktualizaci kontaktních údajů blízkých osob - stává se nám, že příbuzní nám nenahlásí změnu telefonního čísla a my se jim potom v naléhavých případech nemůžeme dovolat - aktualizaci tentokrát provádíme včetně adres pro elektronickou komunikaci, kterou v poslední době využívá stále více příbuzných. Registraci  údajů pro elektronickou (mailovou) komunikaci provedete u sociální pracovnice. Získáte tak snadný a rychlý přístup k informacím, rychlou možnost písemné komunikace, možnost získat fotografie vašich blízkých z akcí v domově, zašleme vám pozvánky  na akce v domově apod.

 

 

 

 vvv.givt.cz