Omezení návštěv v Domově Jitřenka - reakce na dnešní skokový nárůst nakažených v okrese RK:
s platností od soboty 1.8.2020  platí pro možnost návštěv v domově Jitřenka následující pravidla:
 
-k jednomu klientovi může pouze 1 osoba
-doba návštěvy pouze ½ hod. a to včetně nezbytných administativních úkonů
-návštěvy u mobilních osob pouze do návštěvní místnosti nebo ven (nikoli na pokoj), návštěvy na pokoji pouze u trvale ležících klientů
 
Časy již objednaných návštěv jsou platné a můžete přijít tak, jak je domluveno. Podrobnosti a pokyny obdržíte při osobní návštěvě u recepční. Znovu žádáme o dodržování všech nastavených opatření, abychom nemuseli návštěvy omezit úplně.
Děkuji za pochopení a spolupráci.
 
Mgr.K.Vilímková, ředitelka
 
 
 
 

Vážené návštěvy,          PROSÍM PŘEČTĚTE SI  INFORMACE AŽ DO KONCE!

opakovaně zjišťujeme, že ze strany návštěv dochází k porušování mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN, které nařizuje povinnost všech osob v domovech pro seniory nosit roušky. Mnozí návštěvníci si roušky během setkávání s našimi klienty na pokojích  v poměrně intimní vzdálenosti sundávají nebo si nezakrývají nos i ústa a tím zcela vědomě porušují toto nařízení MZČR. Domnívali jsme se, že bude možné ponechat volnější návštěvy v soukromí pokojů s předpokladem respektování vládních nařízení, vzájemné důvěry ve zdravý rozum a ohleduplnost všech osob, které přichází za svými příbuznými, kteří jsou rizikovou osobou z hlediska nákazy COVID. Překvapuje nás, že se najdou bezohledné osoby, které si neuvědomují možné následky svého jednání, kdy volí vlastní pohodlnost před bezpečím a ochranou svých blízkých.

V případě, že k porušování tohoto mimořádného opatření bude docházet  opakovaně, bude umožněno setkávání pouze v návštěvní místnosti v přízemí objektu za přítomnosti pracovníků domova. V případě růstu případů v okrese Rychnov n.Kn. bude omezena možnost návštěv na pouze jednu přítomnou  osobu ve vyhrazené hodiny, popř. budou návštěvy zakázány opět úplně.

Urgentně Vás žádám, abyste věnovali pozornost čestnému prohlášení, které před návštěvou podepisujete a abyste  respektovali  pokyny recepční, personálu a důsledně používali roušky a dezinfekci rukou jak ve vnitřních prostorách, tak při pobytu venku – tímto opatřením nechráníte primárně sebe, ale zejména zranitelné klienty domova pro seniory, které můžete jako bezpříznaková infekční osoba nakazit (to, že se cítíte subjektivně dobře, neznamená, že nejste infekční). Po návratu z dovolených vyčkejte minim.5 dní, než se vypravíte na návštěvu do domova.

Up

 

Objednávání návštěv:     po-ne 13-16 hod. na tel.č.: 490 508 342


DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PŘÍBUZNÉ – akt.21.7.2020

Informace  Krajské  hygienické stanice: Šíření  COVID-19 v populaci i nadále pokračuje a s obdobím po rozvolnění centrálních opatření, v době dovolených a cestování se může i zvyšovat!

Je třeba apelovat na všechny kdo jsou v kontaktu s osobami v domovech pro seniory, aby i nadále všichni dodržovali  preventivní postupy. Aby v žádném případě nepodceňovali případné i mírné zdravotní obtíže. Zejména pak právě po dovolených, cestování, po různých aktivitách, kdy se setkává větší množství osob z různých míst republiky, či i z jiných zemí.

Stejná opatrnost by měla být vyžadována i po návštěvách domova. Opět je třeba apelovat na návštěvy klientů, aby pokud možno návštěvy svých blízkých po návratu z rizikovějších dovolených, či akcí (festivaly, svatby, večírky atd.) o několik dnů (alespoň 5-7) raději odložili.

Dále apelujeme, abyste vycházky mimo areál domova na veřejnost omezili na minimum – chápeme, že si chcete užít volnost pohybu včetně návštěvy pohostinských zařízení, zmrzlin apod., avšak pohyb rizikových skupin občanů na veřejnosti, která nedodržuje již ani základní pravidla sociálního odstupu, je konkrétně pro klienty domova vysoce rizikový. Ve venkovních prostorech mimo hřiště  proto doporučujeme nadále klientům nosit roušky.


 

 

OBJEDNÁVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍCH TERMÍNŮ: DENNĚ 13,00-16,00 NA TEL.Č.490 508 342 - OPATŘENÍ PLATÍ NADÁLE I PO 1.7.2020 - OBJEDNÁVEJTE SE PŘEDEM TELEFONICKY PO 13 HOD. 

STÁLE PLATÍ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ S POVINNOSTÍ NOSIT ROUŠKY V ZAŘÍZENÍ SOC.SLUŽEB PLATNÉ JAK PRO ZAMĚSTNANCE, TAK PRO NÁVŠTĚVY - OD 1.7.2020 DLE MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN!!!!