Tímto bychom rádi poděkovali  uvedeným sponzorům, kteří podpořili svými dary činnost naší organizace. Jejich příspěvky, pokud nejsou účelově předem určeny,  nejsou používány na pokrytí běžných provozních nákladů, ale na zlepšení života našich klientů v oblasti kulturního, sportovního aj.vyžití.

 

 

 

Potřebujeme Vaši pomoc???  ANO!!!

V době, která nepřeje finančnímu rozvoji žádnému odvětví, se celkově nepříznivá situace promítá i do hospodaření organizace. Ačkoli došlo k navýšení DPH, budova i vybavení stárně, zvyšuje se potřeba navýšení personálu v přímé péči, veškeré příspěvky na provoz zůstaly na úrovni let předchozích. 

V případě, že budeme chtít našim klientům zajistit např.kulturní představení, zahradní slavnost s opékáním buřtů apod., musíme se spoléhat na dobrou vůli dárců. Bez jejich pomoci v letoším roce nebudou tyto akce uskutečňovány, protože na ně prostě nebudou zdroje. Díky spolupráci se Spolkem přátel domova Jitřenka  se daří některé projekty zajistit, ale i zdroje tohoto sdružení jsou značně omezené a postupně se vyčerpávají.

Podobně s vybavením domova např.kompenzačními pomůckami - obnova "vozového" parku domova (tj.invalidních vozíků, které už mají své odslouženo, toaletních židlí, polohovacích lůžek s antidekubitními matracemi apod.). V současné době nám chybí 4 polohovací elektrická lůžka pro trvale ležící klienty (cena jednoho lůžka je kolem 20 tis.bez matrace).

 

 

Děkujeme Nadaci Jistota Komerční banky

Nadace KB

01.07.2014 14:38
Nadační fond Komerční banky schválil i v letošním roce příspěvek na zakoupení 4 polohovacích elektrických  lůžek. Zástupce dozorčí rady po prohlídce domova  předal paní Mgr. Vilímkové, ředitelce domova symbolický šek v hodnotě 88 000 Kč. Jménem našich klientů děkujeme.

Děkujeme nadaci Jistota za dar na el.polohovací lůžka Linet Terno

02.07.2013 12:08
1.7.2013 jsme převzali od zástupců Nadace Jistota Komerční banky symbolický šek na 75 866,- Kč, určený  na nákup 3 ks elektricky polohovatelných lůžek Terno od f.Linet. Tímto děkujeme jménem klientů domova Jitřenka za podporu a oceňujeme velmi příjemný a vstřícný způsob jednání zástupců...

Naši sponzoři

Fotogalerie: Naši sponzoři