Canisterapie se společností Sodexo

11.06.2013 13:26

 

V dubnu spustila společnost Sodexo veřejnou sbírku v rámci kampaně Plníme přání seniorům. Jejím cílem je ve spolupráci s neziskovou organizací Diakonie ČCE a Asociací sociálních služeb ČR splnit přání vybraným seniorům a zařízením pro seniory v celkové hodnotě až 1,5 milionu korun. Mezi 40 vybraných seniorů a zařízení, na která vyhlásila Sodexo veřejnou sbírku, se dostal i projekt opočenského domova Jitřenka na canisterapii (léčebný kontakt psa a člověka).

Nutno podotknout, že kromě příbuzných obyvatel domova, se nejvíce do sbírky zapojili drobní dárci z Opočna, nikoli firmy a podnikatelé.  Přesto se podařilo ukončit sbírku v rekordním čase 5 dnů s konečnou částkou  4734,- Kč od dárců a dalších 4734,- Kč  přispělo Sodexo. Celková částka 9468,- Kč  bude vyčerpána  v průběhu roku 2013 na docházku cvičených pejsků a koček do domova.

Peníze již máme díky vynikající spolupráci s f.Sodexo  k 31.5.2013 na účtu a projekt canisterapie tak můžeme úspěšně naplňovat.

Tímto děkujeme f.Sodexo za uspořádání sbírky, finanční podporu a děkujeme všem dárcům, kteří náš nápad podpořili. Konkrétně děkujeme   těmto dárcům (řazeno podle výšky příspěvku), kteří přispěli na náš projekt Plníme přání seniorům: f.Sodexo, p.Z.Veverková, p.Honza, p.Picková – Opočno, p.Hanka, p.O.Stojanová- Opočno, p.R.Černá – Opočno, p.Pavlína K., p.M.Fingrálová, anonymní dárci (celkem všichni anonymní dárci dohromady 354 Kč).

V plnění přání našim seniorům bychom rádi pokračovali i v jiných projektech. Z toho důvodu  jsme k realizaci dalších aktivit (např. kulturní představení, zahradní slavnost, dovybavení kompenzačními pomůckami-polohovací lůžka, vozíky) oslovili i další dárce a nadace. Nadace Jistota Komerční banky nám přislíbila příspěvek na zakoupení 3 polohovacích lůžek, opočenská mlékárna Bohemilk přispěla částkou 2 tisíce Kč (peníze budou použity na kulturně-sportovní vyžití seniorů). Žádost u Nadace Krása pomoci o příspěvek na zakoupení použitých invalidních vozíků T.Kuchařové byla zamítnuta (neposkytuje příspěvek zařízením zřizovaným obcemi). Velkým splněným přáním v posledním období  pro naše seniory v Jitřence byla pravidelná setkávání s dětmi ze  Základní školy v Opočně v projektu Návraty do dětských let. Plnění přání seniorů není vždy o penězích, ale i o chvílích, které jsme my mladší ochotni se seniory smysluplně trávit. Ale o tom zase jinde a jindy…