Návrh SVR 2020-21

 
 
 
SVR Sociální služby Města Opočna 2020-2021  
     
Text VÝHLED 2020 VÝHLED 2021
     
Náklady celkem  13 400 000 Kč 13 500 000 Kč
Náklady celkem  13 400 000 Kč 13 500 000 Kč
     
Provozní příspěvek zřizovatele 1 270 000 Kč 1 270 000 Kč
Ostatní výnosy  12 130 000 Kč 12 230 000 Kč
Výnosy celkem  13 400 000 Kč 13 500 000 Kč
     
     
Vypracovala: Mgr. Vilímková
     
vyvěšeno dne: 20.11.2018    
sejmuto dne:     
     
 
Vyvěšeno dne 20.11.2018