SSMO rozpočet po změnách 2019.pdf (410675)

 

     
Rozpočet Sociálních služeb města Opočna na rok 2019
     
Text schválený rozpočet rozpočet po změnách *
     
Náklady celkem  13 202 000 Kč 13 242 000 Kč
Náklady celkem  13 202 000 Kč 13 242 000 Kč
     
Provozní příspěvek zřizovatele 1 260 000 Kč 1 300 000 Kč
Ostatní výnosy  11 942 000 Kč 11 942 000 Kč
Výnosy celkem  13 202 000 Kč 13 242 000 Kč
     
     
* rozpočet byl upraven na základě usnesení rady města č. 9R/2019/3
     
vyvěšeno dne: 27.3.2019    
sejmuto dne: