SSMO rozpočet po změnách 2019.pdf (54812)

 

     
Rozpočet Sociálních služeb města Opočna na rok 2019
     
Text schválený rozpočet rozpočet po změnách 
     
Náklady celkem  13 202 000 Kč 13 246 000 Kč
Náklady celkem  13 202 000 Kč 13 246 000 Kč
     
Provozní příspěvek zřizovatele 1 260 000 Kč 1 304 000 Kč
Ostatní výnosy  11 942 000 Kč 11 942 000 Kč
Výnosy celkem  13 202 000 Kč 13 246 000 Kč
     
     
vyvěšeno dne: 27.5.2019    
     
sejmuto dne: