rozp.2019 SSMO-schválený.pdf (416199)

Návrh rozpočtu Sociálních služeb města Opočna na rok 2019
Text
schválený rozpočet
na rok 2018
očekávané plnění
rozpočtu na rok
2018
návrh rozpočtu na
rok 2019
Náklady celkem 12 261 839 Kč 12 900 000 Kč 13 189 400 Kč
Náklady celkem 12 261 839 Kč 12 900 000 Kč 13 189 400 Kč
Provozní příspěvek zřizovatele 1 247 400 Kč 1 247 400 Kč 1 247 400 Kč
Ostatní výnosy 11 014 439 Kč 11 652 600 Kč 11 942 000 Kč
Výnosy celkem 12 261 839 Kč 12 900 000 Kč 13 189 400 Kč
vyvěšeno dne: 20.11.2018
 
Rozpočet Sociálních služeb města Opočna na rok 2019  
       
Text schválený rozpočet na rok 2018 očekávané plnění rozpočtu na rok 2018 návrh rozpočtu na rok 2019
       
Náklady celkem  12 261 839 Kč 12 900 000 Kč 13 202 000 Kč
Náklady celkem  12 261 839 Kč 12 900 000 Kč 13 202 000 Kč
       
Provozní příspěvek zřizovatele 1 247 400 Kč 1 247 400 Kč 1 260 000 Kč
Ostatní výnosy  11 014 439 Kč 11 652 600 Kč 11 942 000 Kč
Výnosy celkem  12 261 839 Kč 12 900 000 Kč 13 202 000 Kč
       
       
datum vypracování návrhu: 23.10.2018    
Vypracovala: Mgr. Vilímková  
       
vyvěšeno dne: 21.12.2018      
sejmuto dne: