Naše vize 

 

Na základě jednání mezi Městem Opočnem, Městem Dobruškou a krajským úřadem dojde v průběhu let 2019-2021 k rozšíření kapacity sociálních služeb pro seniory v Opočně a to o samostatně stojící budovu v areálu bývalé nemocnice v Opočně. Kapacita nového objektu bude cca 34-45 lůžek a část bude vyhrazena pro osoby s Alzheimerovou demencí, další část lůžek bude vykrývat chybějící lůžka respitní (přechodné) péče. Celková kapacita pobytových lůžek pro seniory tak bude  69-cca 80 lůžek.

Zároveň s rozšířením kapacity dojde ke zrušení stávající příspěvkové organizace a vzniku nové organizace (zapsaný ústav, jehož zakladateli bude Město Opočno a Město Dobruška), která převezme 1.1.2021 kompletní chod příspěvkové organizace včetně klientů a zaměstnanců a rozšíří se o další kapacity v objektu nemocnice. 

Hlavním úkolem organizace pro příští dva roky  je  připravovat stávající příspěvkovou organizaci na transformaci, která sebou přinese jak organizační změny, tak personální. Kromě přípravy stavebního projektu bude potřeba připravit a promyslet základní personální zajištění a chod všech úseků, zajistit vybudování samostatně stojící prádelny, vyřešit dodavatele stravy.

Budou vypisována výběrová řízení na nové vedoucí jednotlivých úseků, budou vybíráni noví zaměstnanci do obou samostatných objektů  (zdravotníci, pečovatelky, účetní, administrativa). Budou ukončovány smlouvy se stávajícími dodavateli a vybírání noví dodavatelé jak vybavení, tak velkoobjemových služeb stravování, odpad apod.).