Naše vize - Biografický koncept péče

 
Základním principem poskytování sociální služby je poskytovat službu na základě individuálního přístupu. Individualitu klienta však nelze poznat na základě krátkého pohovoru s klientem, ale na základě dobré znalosti nejen současné osobnosti klienta, ale poznání i minulosti klienta, jeho biografie, zvyklostí, zálib, rituálů, schopností, dovedností a potřeb z  různých časových údobí jeho života.
Vzhledem  ktomu, že jsme malé zařízení, můžeme si dovolit poznat hlouběji životní historii klienta a přenést důležité poznatky přímo do péče.
Za tímto účelem  Domov Jitřenka proškolí v roce 2018  personál v přímé péči v biografickém konceptu péče. Školení podpoří finančně Spolek přátel Domova Jitřenka, který získal v roce 2018 na tento účel 40 tisíc od Výboru dobré vůle. 
Biografický koncept péče bude postupně zabudováván do systému péče a individuálního plánování  v průběhu roku 2018-2019, kdy bude personál získávat v tomto systému péče zkušenosti a postupně zpracuje biografie všech našich klientů a informace zavede přímo do péče o klienty. 
 
Proč právě biografický koncept péče? Jen pochopením životní historie klienta můžeme lidsky porozumět situaci a povaze klienta a poskytovat mu adekvátní a individualizovanou a důstojnou péči. Lepší pochopení klienta přináší rovněž kvalitnější vztahy mezi personálem a jeho klientem a tím se eliminuje riziko vzniku syndromu vyhoření pečovatele. V případě klientů, u nichž se již objevují příznaky demence  usnadňuje biografický model péče jak adaptaci klienta po přijetí, tak podporu orinetace osobou, místem, časem a situací, smysluplnou aktivizaci, dlouhodobé zachování identity klienta. 
 
Zásadní je rovněž možnost zapojení rodiny do péče o klienta a a snadnějším pochopení toho, proč personál některé věci dělá tak, jak je dělá...
 
Biografická data jsou přísně důvěrná a zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí, biografie je zpracována výhradně se souhlasem klienta. 
 
Každý zájemce o pobyt v Jitřence  by měl být srozuměn s tím, že biografický koncept péče v individualizované péči je specifikem zařízení a personál tudíž očekává spolupráci jak klienta, tak rodiny při realizaci individualizované péče s prvky biografie.