NADACE ČEZ-VÝSTAVBA HŘIŠTĚ

 

 v roce 2014 jsme podali žádost k nadaci ČEZ v rámci projektů Oranžových hřišť. Bylo nám líto nevyužité zatravněné plochy se vzrostlou vegetací před domovem pro seniory, která nebyla doposud přístupná seniorům z domova ani širší veřejnosti. Přitom senioři domova neměli  k dispozici místo, kam by si mohli venku v klidu posedět, kde by si mohli zasportovat,  potěšit se květinami, posedět s vnoučaty, být součástí dění v obci při setkávání s veřejností apod.

Nadace ČEZ přidělila  domovu finanční podporu na výstavbu Mezigeneračního hřiště ve výši 279.799,-Kč. 

Realizace projektu: říjen 2014-červen 2015

 

 

Fotogalerie: NADACE ČEZ-HŘIŠTĚ