Kvalita služeb

Organizace prošla inspekcí  MPSV v červenci  2015. Inspekční zpráva v plném znění je k nahlédnutí v registru soc.služeb na www.iregistr.cz.