Problematika  neregistrovaných  sociálních služeb - Neregistrovaná sociální služba.pdf (193479)

 
Registr sociálních služeb naleznete zde:  
 https://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jsessionid=B6604FC50D3D3C4DC088A2E1FC4F496E.node1?SUBSESSION_ID=1475738611089_1
 
Zákon o sociálních službách 108/2006.pdf (1031990)
 
Vyhláška 505/2006.pdf (494383) kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 

Asistent sociální péče-pro rodiny, které pečují o rodinného příslušníka doma -informace naleznete zde: https://www.mpsv.cz/cs/13928