Děti seniorům

Jednu květnovou středu nás potěšil dětský sbor z lidové školy umění v Opočně. Děti nacvičily originální dětské písně a předvedly je i s tancem a hrou na housličky. Zpívali jsme všichni a bylo to moc pěkné.

Fotogalerie: Děti seniorům