Pěškotours 2016 naposledy

V měsíci říjnu se klienti účasnili 10 ročníku  sportovní soutěže. Měřili jsme počet ujetých metrů ( invalidní vozíky) a počet ušlých metrů. Vzhledem k věkové hranici v rozmezí od 69- 90 let byly výsledky velmi pěkné. Zúčastnilo se 15 klientů, celkem ušli 97 515 m a ujeli 36 180. U některých to byl obdivuhodný výkon. V listopadu budou při malém posezení předány diplomy a věcné ceny. celá soutěž byla uskutečněna v projektu MPSV -podpora zdraví 2016. Sponzory tohoto projektu byly firmy: TROPICO,SZŮ (státní zdravotní ústav),VDV( výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové), MZ ( ministerstvo zdravotnictví). Garantem této soutěže byla její zakladatelka paní MVDr. Mathesová. Jak jsme se dozvěděli, letošním rokem tento projekt oficiálně  končí, ale můžeme v něm pokračovat dále vlastními silami. A zřejmě budeme. Je škoda končit s něčím,co se roky budovalo. 14.11.2016 jsme společně zhodnotili letošní ročník soutěže, při malém posezení se předaly ceny. Sportu zdar.

Fotogalerie: Pěškotours 2016